4F

Vytváříme návrhy interiérů s promyšleným designem

Návrh interiérů se od vizualizace interiéru liší velice zásadním způsobem.

 

Návrh interiéru zahrnuje komplexnější dokumentaci, rozdílný přístup, snahu pochopit potřeby klienta a mnoho dalších postupů. Součástí návrhu interiéru je návrh dispozice, návrh nábytku i výběr jednotlivých prvků interiéru. Naopak u samostatné vizualizace interiéru je většinou kladen důraz na realističnost obrázku, detailní doladění barevnosti a designových doplňků pro co nejlepší vyznění obrázku samotného. Prioritou vizualizace není účelnost, praktičnost nebo proveditelnost řešení prostoru, ale vizualizace samotná.

 

 

“Návrh interiéru zahrnuje komplexnější dokumentaci, rozdílný přístup, snahu pochopit potřeby klienta a mnoho dalšího.”

 

 

U návrhu interiéru může dokonalost vizualizace ustoupit. V tomto případě jsou hlavní potřeby klienta pro život v daném prostoru, správnost řešení dispozičního uspořádání, typologická a technická správnost návrhu a další. Vizualizace návrhu slouží jako dokonalý nástroj pro dotažení každého detailu návrhu a pro klientovu představu o projektu. Samozřejmě, náročným klientům jsme připraveni zpracovat vizualizace návrhů interiéru se stejnou pečlivostí jako u projektu zaměřeného pouze na vizualizace.

 

“Vizualizace návrhu slouží jako dokonalý nástroj pro dotažení každého detailu návrhu a pro klientovu představu o projektu.”

 

 

Pokud se rozhodnete, že si pro návrh interiéru bytu, domu či kanceláře, najmete profesionála, musíte být připraveni na to, že se nejedná o záležitost několika málo hodin (jako tomu může být u zpracování vizualizace). Návrh interiéru bytu je komplexní tvůrčí disciplína, která řeší zpracování účelu a formy daného prostoru. Pro příklad se podíváme na návrh bytu, kde má rodina trávit svůj volný čas.

 

Návrhy koupelen

 

Prvním nejdůležitějším krokem je osobní konzultace (může jich být více), jež by měla probíhat nejlépe se všemi členy domácnosti, kteří budou v daném bytě bydlet. Architekt s vámi prokonzultuje vše možné od nejoblíbenější barvy, zálib, práce až po vaše přání. Ač se to nemusí zdát důležité, každý z nás má zcela odlišnou představu a požadavky na to, kde chce bydlet. Pro dosažení duševní pohody a klidu potřebujeme každý zcela jiné podmínky, a mnohdy si ani nejsme vědomi, že jsme do této chvíle dělali něco špatně.

Architekt je vlastně takovým psychologem, který se snaží dozvědět maximum informací o rodině a jejích potřebách. Jeho cílem je udělat maximum pro duševní i psychické pohodlí všech. Což není úkol v žádném případě lehký.

 

Dále je úkolem architekta navrhnout vnitřní uspořádaní bytu tak, aby bylo maximálně funkční, a přitom odpovídalo představám rodiny. Mělo by vyhovovat jak po stránce vkusu, tak po stránce každodenní potřeby, až po technické záležitosti, kterým laik nemůže rozumět a pravděpodobně jim nepřikládá ani důležitost (ačkoliv jsou velice důležité). Architekt musí vše změřit, promyslet a spočítat. V dnešní době, kdy m² obytné plochy bytu není zrovna levná záležitost, je 1 m² špatně využitého prostoru celkem zásadní.

 

 

“Úkolem architekta je navrhnout vnitřní uspořádaní bytu tak, aby bylo maximálně funkční a přitom odpovídalo představám rodiny jak po stránce vkusu, tak po stránce každodenní potřeby až po technické záležitosti.”

 

 

Architekt Vám pro každou místnost zpracuje podrobné řešení. K veškerému vybavení je technická dokumentace nebo výkresy, počínaje rozměry u skříní až po odběr elektřiny u myčky v kuchyni. Takovýto projekt obsahuje rozsáhlé množství výkresů a jejich úprav, které vznikají konzultacemi. Součástí jsou také desítky, spíše stovky hodin, kreativní práce, kdy architekt vyhledává jednotlivé prvky a jejich specifikace, které budou zakoupeny a byt jimi bude vybaven. Také může vymýšlet vybavení na míru, které je velice důležité např. u bytů s malou metráží.

 

Architekt musí být také z něčeho živ. A návrh interiéru, respektive zpracování projektu, není levnou a jednoduchou záležitostí. Jak jsem již psal, tak bydlení není vůbec levné a k tomu všemu se musí přihlédnout. Rekonstrukce bytu stojí v řádech statisíců až milionů korun, ale pohodlí a duševní pohoda, která je přímo zodpovědná za naše zdraví, je k nezaplacení.

Návrhy interiérů bytů

Typický obsah architektonického návrhu interiéru:

  1. Architektonické studie dispozic
  2. Další potřebná výkresová dokumentace týkající se návrhu (bourací práce, elektroinstalace,…)
  3. 3D vizualizace návrhů interiérů
  4. Výkresy návrhů atypického zařízení na míru
  5. Seznam vybraného zařízení a prvků – např. výběr typu sezení, svítidel, stolů, umyvadel a dalších typových zařízení, která budou použita v návrhu a bude požadována jejich specifikace
Architektonický návrh interiéru
Výkresy návrhu bytu

Obvyklý postup práce na návrhu:

PRVNÍ KONTAKT

Při prvním kontaktu si společně stanovíme předmět projektu. Probereme individuální představy a požadavky. Dále si probereme a stanovíme objem prací, ze kterého bude vycházet předběžná cenová nabídka. Výstupem bývá dohoda o zpracování předběžné cenové nabídky. V takovém případě si  vyžádáme potřebné podklady a dokumentaci k projektu.

 

CENOVÁ NABÍDKA

Na základě domluveného rozsahu projektu, podkladů a informací zpracujeme předběžnou cenovou nabídku. Pokud se dohodneme a odsouhlasíme si návrh předběžné cenové nabídky, vystavíme Vám doklad na uhrazení zálohy 50 % z předběžné cenové nabídky. Uhrazením zálohy považujeme spolupráci za uzavřenou a začínáme pracovat na projektu.

Výsledná cena projektu se může lišit v závislosti na konečném rozsahu návrhu a prací.

 

KONCEPT

Při druhé konzultaci Vám předložíme základní koncepty řešení (většinou pracovní návrhy dispozice). Koncepty společně probereme a dohodneme se na nejoptimálnější variantě, na které budeme dále pracovat.

 

ROZPRACOVÁNÍ KONCEPTU

Nyní dopracujeme odsouhlasenou variantu konceptu. Zpracujeme prvky vybavení  prostoru, vytvoříme pracovní verze 3D návrhů, případně zpracujeme další dokumentaci týkající se návrhu (bourací práce, elektroinstalace, apod.).
Řešení s Vámi průběžně konzultujeme a zapracováváme připomínky. Projekt můžeme dokončit  až po odsouhlasení  navrženého řešení.

 

DOKONČENÍ

Na základě odsouhlasených návrhů dopracujeme veškerou dokumentaci, která slouží jako podklad pro realizaci (rozsah dokumentace dle cenové nabídky). Kompletní architektonický návrh Vám předáme, jakmile uhradíte doplatek.

 

REALIZACE

V případě potřeby Vám nabízíme také pomoc při realizaci, která se týká hlavně komunikace s dodavateli a autorským dozorem.
Tyto případné ostatní práce bývají oceněny samostatně dle hodinových sazeb nebo individuálně dle dohody s klientem.

Postup práce na návrhu bytu
Nabízíme pomoc při realizaci interiéru
3D návrh bytu

Návrhy interiérů se zabýváme více než 10 let.

 

Součástí našeho týmu je architekt, který se zaměřuje na návrhy interiérů a design nábytku. Vytváříme kompletní návrhy interiérů včetně potřebné dokumentace. Rádi pracujeme na návrzích interiérů bytů, rodinných domů stejně tak jako na interiérech komerčního charakteru, jako jsou kanceláře, kavárny, restaurace a další…

Náš architekt velmi rád připravuje návrhy samotného nábytku. K takovému návrhu nábytku na míru samozřejmě zpracováváme výkresové podklady pro výrobu. Tyto podklady jsou důležité při spolupráci s truhláři a výrobci nábytku.

 

 

Podklady pro výrobu jsou důležité při spolupráci s truhláři a výrobci nábytku.

Máte zájem o vizualizaci,nebo potřebujete jen poradit?

Jméno
Telefon

Nebaví vás formuláře?

Zavolejte nám na +420 774 239 411 nebo napište na studio@4f.cz.

E-mail
Vaše zpráva / dotaz

Nebaví vás formuláře?

Zavolejte nám na +420 774 239 411 nebo napište na studio@4f.cz.